• Home Slideshow Header 1

Een merk als held. Hoe vertel jij het verhaal van jouw bedrijf?

Sterke merken gebruiken verhaalprincipes, zoals herhaling en identificatie. Heerlijk helder Heineken. Deze voormalige pay-off van het biermerk berustte op het principe van de herhaling. In dit geval de alliteratie, de herhaling van de letter ‘h’ waar elk woord mee begint. Maar ook door het klank-of binnenrijm, de herhaling van de letter ‘e’ in de drie woorden. Herhaling is een oeroud principe al in gebruik bij de troubadours die hun mythen, sagen en legendes mondeling verspreidden: herhaling diende als een sterke geheugensteun.

Het tweede verhaalprincipe is de identificatie met de held. Het grote voorbeeld is Steve Jobs, ontwerper van Apple. Zeg Jobs en je denkt aan Apple. Zeg Apple en je roept Jobs. Jobs heeft zijn naam verbonden aan zijn merk, zoals een uitvinder aan een medium (Bell) of een geleerde aan een wetmatigheid (Pythagoras). Jobs is voor velen een legende: de man die koos voor de weg van eenvoud, schoonheid en techniek. De relatie tussen bedenker en product wordt versterkt door de ontwerper als held te presenteren: Jobs als de man die vele beproevingen onderging, zakelijke én persoonlijke, voordat zijn droom uitkwam. Een droom die wordt gekoesterd door zijn nazaten in de vorm van de producten, het logo, films en boeken, waaronder Steve’s autobiografie. Hoe vertel jij het verhaal van jouw product of jouw bedrijf?

Volg de training Storytelling (voor tekstprofessionals) en schrijf jouw corporate verhaal.