• Home Slideshow Header 1

Zo schrijf je een perfect persbericht

Zet bovenaan de pagina PERSBERICHT en daarachter de datum waarop je het persbericht gaat versturen.

Pakkende kop
Schrijf een pakkende kop die meteen duidelijk maakt waar het over gaat.

Open je persbericht met een lead
Een lead is een korte inleiding die de inhoud van het bericht samenvat. In de lead geef je antwoord op de vijf w-vragen en de h-vraag.

 Wie? Over wie gaat het?
  De Koningin Wilhelminaschool
Waarom?  Wat is de aanleiding?
  De school bestaat 75 jaar
Wat? Wat gaat er gebeuren? Wat is het onderwerp?
  De school gaat dit vieren met alle leerlingen, juffen en meesters, ouders en oud-leerlingen.
Hoe? Hoe is de uitvoering?
  Een feestelijke muziek- en toneeldag
Waar? Waar gaat het gebeuren?
  In het theater en congrescentrum Orpheus in Apeldoorn
Wanneer? Wanneer gaat dit gebeuren?
  Op zaterdag 19 september 2015

Zet de antwoorden op de w-vragen in volgorde van belangrijkheid in de eerste alinea.

Werk de vragen uit in alinea’s
In de volgende alinea’s kun je de antwoorden op de w-vragen en de h-vragen verder uitwerken. Maak van elke alinea een afgrond geheel. Zo wordt je persbericht ‘afrolbaar’. De redactie kan eventueel bij ruimtegebrek een of meer alinea’s weglaten. Het belangrijkste staat immers al in de lead. Bijvoorbeeld:

  • In alinea 2 vertel je kort iets over de geschiedenis van de school. De wie- en de waaromvraag.
  • In alinea 3 vertel je iets over leerlingen en oud-leerlingen. Oproep aan oud-leerlingen om deel te nemen. De wat-vraag.
  • In alinea 4 citeer je de directeur van de school die uitlegt hoe de feestavond gevierd gaat worden. Of je laat een leerling aan het woord over de toneelvoorstelling. De hoe-vraag.
  • Zet boven elke alinea een korte tussenkop. Maak je persbericht niet te lang, hooguit een a4.

Eindemelding
Zet onder je bericht de mededeling EINDE PERSBERICHT. Zo voorkom je dat er informatie gepubliceerd wordt die daar niet voor bedoeld is.

Noot voor de redactie
Onder het kopje ‘Noot voor de redactie’ zet je:

  • de naam en contactgegevens van de person(en) die meer informatie kunnen geven. Kies het telefoonnummer en het e-mailadres waarop je het best bereikbaar bent;
  • het webadres van de organisatie waarover je persbericht gaat. De webpagina waarop een journalist zonder je site te hoeven doorzoeken aanvullende informatie kan vinden;
  • de verwijzing naar eventuele bijlagen met achtergrondinformatie;
  • de verwijzing naar bijlagen met beschikbare foto´s of illustraties die het medium rechtenvrij (!) mag gebruiken.

Kijk je persbericht ‘tien keer’ na
Je persbericht wordt gelezen door een groot lokaal, regionaal of landelijk publiek. Knullig als er fouten in staan. Ze suggereren ook over iets jou en je organisatie en dat ‘iets’ is zeker niet positief.
Denk bij fouten niet alleen aan taal- en spelfouten. Ook een verkeerde datum, foute dag, of onbruikbaar mailadres kan rampzalige gevolgen hebben.
Controleer je persbericht daarom meerdere keren zeer grondig voor verzending. Print je bericht uit en corrigeer het op papier. Laat er minstens twee andere mensen naar kijken.